Vad är struma?

 Vad är struma?

***Inlägget innehåller samarbetslänk till Mood mama***

Sköldkörteln är en endokrin körtel vars hormoner bl.a. stimulerar ämnesomsättning, tillväxt och nervsystemets mognad. Sköldkörteln är uppbyggd av folliklar, vätskefyllda blåsor. Körteln väger omkring 20 gr och består av två lober. Den är tre till fyra centimeter lång och omkring sex till sju centimeter bred med ett smalare parti i mitten. Den ser ut som bokstaven H. Sköldkörteln är mjuk och svår att urskilja när man känner på halsen om den inte är förstorad.

Struma är et samlingsnamn för alla former av förstorad sköldkörtel. Kvinnor har oftare struma än män. Risken att utveckla knölstruma ökar med stigande ålder och 5 – 10 % av befolkningen i vårt land har struma.

Det kan finnas flera orsaker till att sköldkörteln är förstorad. Det kan till exempel bero på knölstruma, jodbrist eller att sköldkörteln är inflammerad. Den vanligaste typen av inflammation kallas autoimmun tyreoidit eller Hashimotos tyreoidit.

Struma kan även bero på medfödda rubbningar i bildningen av sköldkörtelhormonet T3 och T4 kan ge struma och för låg ämnesomsättning i barndomen. Andra rubbningar i tillväxtfaktorer av andra slag eller vissa ämnen och läkemedel kan framkalla struma. Det gäller till exempel lithium, amiodaron och jodidsalter i höga doser. Cystor och tumörer kan också göra att sköldkörteln blir förstorad.

Den vanligaste typen av struma är knölstruma. Vid knölstruma bildas knölar i sköldkörteln. Knölstruma kan öka storleken av hela sköldkörteln, ofta med oregelbunden form, och det kan uppstå svälj och andningssvårigheter.

Struma behöver inte behandlats om den inte ger några besvär, om undersökningen gett ett godartat resultat och om en läkarundersökning visat att ämnesomsättningen är som den ska vara. I vissa fall kan behandling med radioaktivt jod bli aktuellt för att minska hormonproduktionen från överaktiva knölar i sköldkörteln. Tablettbehandling med sköldkörtelhormon ges bara om sköldkörtelns funktion är nedsatt. Om tumör i sköldkörteln inte kan uteslutas är operation alltid nödvändig.

Vid struma kan ämnesomsättningen vara normal, låg eller förhöjd. Sköldkörtelns hormonproduktion kan vara förändrad vid vissa former av struma och ge upphov till antingen hög eller låg ämnesomsättning.

”Överproduktion av hormon, s k hypertyreos, gör att ämnesomsättningen blir onormalt hög. Kroppen går då på ”högvarv”, vilket bl a ger upphov till:

  • Viktnedgång
  • Värmekänsla
  • Ökad svettning
  • Hjärtklappning
  • Darrningar

Underproduktion av hormon, s k hypotyreos, leder till sänkt ämnesomsättning. Kroppen ”går då på sparlåga”, vilket bl a ger upphov till:

  • Torr hud
  • Tilltagande trötthet
  • Frusenhet
  • Ökat sömnbehov”

För att förebygga struma är det bra att äta mat med salt som innehåller jod. Det är viktigt eftersom den naturliga jodtillgången i Sverige är allt för låg. Särskilt viktigt är det att använda jodsalt under graviditet och amning då jodbehovet är högre än normalt. För att förhindra jodbrist tillsätter man därför numera jod i bordssalt. Den dagliga rekommenderade mängden jod är 150mcg per dag (WHO) och det är tillräckligt för att förhindra struma och underutveckling. Huruvida det är tillräckligt för optimal hälsa råder det dock delade meningar om.
Idag väljer många människor bort processade produkter. Att inte äta berikat salt kan därför vara en möjlig orsak till jodbrist. Havssalt innehåller inte särskilt mycket jod. En del kulturer äter inte heller så mycket av fisk, skaldjur och sjögräs/alger som har högt jodinnehåll.

Det finns också ämnen som kan konkurrera med jod och på så vis ge jodbrist. Tex bromföreningar som bla  finns i flamskyddsmedel, flour som finns i tandkräm samt perklorater som förekommer naturligt i atmosfären men även släpps ut från bla pappersbruk.

Diffus struma

Med diffus struma menas att sköldkörteln är allmänt förstorad utan knölar. En tillfällig förstoring av sköldkörteln kan förekomma naturligt under tonåren och i samband med graviditet. Diffus struma kan också bero på jodbrist.Diffus struma ses ofta vid Graves´ sjukdom då ämnesomsättningen är hög på grund av en ökad hormonutsöndring från sköldkörteln (hypertyreos).

Denna sjukdom benämndes tidigare, innan orsaken var känd, för ”giftstruma”. En kronisk inflammation i sköldkörteln kan också medföra struma men med sänkt ämnesomsättning (Hashimotos sjukdom).

Vill du snacka sköldkörtel med mig som örtterapeut? Lära dig mer om jod och om alger? I så fall är du välkommen att boka tid, antingen för en telfonkonsultation eller på min mottagning. Varmt välkommen

 

Referenser: Bok: Sand Olav, Sjaastad V Oystein, Haug Egil, Bjålie G Jan, (2007) Människokroppen (2nd edition), Liber AB s. 196, 198

Internet:

Hämtat den 13 mars 2019 https://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Struma–forstorad-skoldkortel/

Skribent: Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden Senast uppdaterad: 2017-06-26

Information och citat  Hämtat den 16 mars 2019 https://www.skoldkortel.se/sjukdomar/struma/

Svenska Sköldkörtelföreningen