Priser

Återbud skall lämnas senast senast 24 timmar före behandling. Uteblivet, eller avbokning inom 24 timmar debiteras, även vid sjukdom.