Vad är skolios?

Att ha skolios innebär att ha en krokig ryggrad. En vanlig typ av skolios beror på att benen är olika långa, vilket gör att bäckenet blir snedställt och då rätas ryggraden ut när man ligger eller sitter. Vid en annan typ av skolios rätas ryggraden aldrig ut och orsaken är då för det mesta okänd. Skolios= krökning i ryggraden åt ena sidan.

Lätt skolios är ganska vanligt och sällan till besvär för den som har det. Men en större skolios är ovanligare och kan vara till stora besvär.

 

Referenser: Bok: Sand Olav, Sjaastad V Oystein, Haug Egil, Bjålie G Jan, (2007) Människokroppen (2nd edition), Liber AB s. 226

Internet:

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Skolios/

Bild:  1177  Vårdguiden, skolios