Stötta binjurar

Binjurarna är två hormonkörtlar, placerade högst upp på båda njurarna. Varje binjure består av två organ. Den ena delen är binjuremärgen (medulla) som ligger centralt i körteln. Den andra delen är binjurebarken (kortex) som är det yttre skiktet i körteln. Det medicinska namnet för binjurarna är Glandulae suprarenales.

Binjuremärgen producerar hormonerna adrenalin och noradrenalin (katekolaminer). Dessa hormoner är viktiga för vårt blodtryck och kroppens reaktion på stress och akuta påfrestningar. Det är signaler från hjärnan som stimulerar binjurarna till att producera dessa hormoner.

***Inlägget innehåller samarbetslänkar ***

Som örtterapeut har jag god erfarenhet av Phytisone®, som är en unik kombination av örter och näringsämnen som kan optimera binjurarnas respons på stress (i bland slarvigt kallat utmattade binjurar). Phytisone är för ökad stresstålighet, energi och sexlust med örter som bla Ashwagandha KSM-66®, ginseng, eleuthero, astralagus och lakritsrot. När vi upplever ett hot av något slag reagerar binjurarna med att utsöndra noradrenalin, adrenalin och kortisol. Det gör att hjärtat slår snabbare, att blodtryck och blodsocker höjs, att blodkärlen i matsmältningssystemet drar ihop sig och musklerna spänns. Vi görs redo för en nödsituation. Detta kallas för ”fight or flight respons” (fly eller fäkta) och är en överlevnadsmekanism hos både människor och djur.

I dagens samhälle upplever vi dock ofta mer stress än vad vi kan hantera på ett hälsosamt sätt. Dessa nya stressfaktorer är dessutom av mer konstant natur och kan till slut rubba kommunikationen i nervsystemet mellan hjärna och binjurar (HPA-axeln). Exempel på sådana stressfaktorer är social stress, psykologiska faktorer, ljus, ljud, miljögifter, tillsatser i mat och kosmetika, ett högt sockerintag, alkohol, rökning mm. Detta kan bidra till att vi åldras snabbare och utvecklar kroniska besvär som tex sömnproblem, matsmältningsbesvär, viktökning, humörsvängningar, låg energi mm.

Phytisone® innehåller inte binjureextrakt och kan därför användas av vegetarianer och veganer.

  • Astralagus används ofta i kombination med ginseng för att ge en ökad energinivå.
  • Lakritsrot kan modulera kortisolnivåer och höja blodtrycket vilket också kan ge mer energi- observera att det kan höja blodtrycket
  • Ingefära ökar absorptionen av de övriga ämnena.
  • Panax ginseng och Eleuthero har i många studier visat att de stärker kroppens gensvar på fysisk och kemisk stress samt ger en positiv fysiologisk effekt på centrala nervsystemet, cirkulationen och det endokrina systemet.
  • Ashwagandha är en flitigt använd medicinalört inom den indiska läkekonsten Ayurveda. Här används det patenterade extraktet KSM-66® som även visat sig kunna öka sexlusten.

Askorbinsyra, tiamin (B1), pantetin (den aktiva formen av vitamin B5), pyridoxal-5′-fosfat (den aktiva formen av B6) samt zink ingår också i Phytisone® för deras bidragande roll till binjurarnas funktion.

Fördjupning om Kortikosteroidhormoner

Binjurebarken producerar tre typer av det som kallas kortikosteroidhormoner. I den första gruppen ingår mineralkortikoiderna. Mineralkortikoider har fått sitt namn av de reglerar kroppens omsättning av oorganiska joner (mineraler), de kontrollerar kroppens blodtryck och saltbalans. De hindrar bland annat att för mycket natrium och vatten går ut med urinen. Det viktigaste enskilda hormonet i den här gruppen är aldosteron och produceras av binjurebarkens yttersta skikt. Om binjurebarken förstörs dör personen om inte behandling med kortikoider genast sätts in.

Glukokortikoiderna

Hormonerna i den andra gruppen, i barkens mittersta skick,  de som man kallar glukokortikoiderna, har som uppgifter att bland annat bidra till att ombilda kolhydrater, som stärkelse, till energikällan glykogen i levern. Kortisol är det viktigaste hormonet i den här gruppen.

Kortisol påverkar kroppens alla celler och har många olika effekter såsom

  • Kortisol stimulerar nedbrytningen av proteiner och fett så att koncentrationen av aminosyror och fettsyror i blodet ökar.
  • Kortisol är ett av kroppens viktigaste stresshormoner.
  • Kortisol hämmar DNA-syntesen och ökar proteinnedbrytningen i många vävnader.
  • Kortisol i höga koncentrationer har antiinflammatorisk verkan.

Just när det gäller att främja binjurarnas kortisolproduktion brukar jag rekomendera Cortrex®. Cortex innehåller ämnen som främjar binjurarnas kortisolproduktion som bland annat zink, lakritsrot, C-vitamin och binjureextrakt. Cortrex® kan hjälpa dig att hantera stress och reglera blodsockret bättre, samt ge dig ökad energi och uthållighet. Kronisk stress både ökar kortisolnivåerna, och håller dem höga under lång tid, vilket till slut leda till en dysreglerad kommunikation i HPA-axeln. Det kan ge besvär som instabilt blodsocker, sömnstörningar, nedsatt immunförsvar, utmattning och oro bland annat.

Binjurevävnaden i Cortrex® tonifierar binjurarna. Lakritsrot har en modulerande effekt på kortisol (observera att det kan höja blodtrycket). C-vitamin, B1, B2, B5, B6 och zink ingår också eftersom de bland annat fungerar som hjälpämnen till att bilda hormonerna i binjurarna. Dessa näringsämnen återfinns i höga koncentrationer i friska binjurar.

Den tredje gruppen består av manliga hormoner som kallas androgener (testosteron) och kvinnliga hormoner som heter östrogen och progesteron. Dessa hormoner påverkar könsmognaden och könsdriften. Dessa är i barkens innersta skikt. Produktionen av alla de ovanstående kortikosteroidhormoner kontrolleras med hypofysen med undantag för aldosteron. Aldosteronproduktionen stimuleras genom hormonet renin, som produceras av njurarna. Överproduktion av aldosteron (hyperaldosteronism) kan orsaka Conns syndrom och leder till högt blodtryck och sänkt kaliumhalt i blodet.

Ta hand om dina binjurar! Vill du snacka djupare om binjurar, stress, utmattning m.m kan du boka tid hos mig för en örtkonsultation.

 

Referenser: Bok: Sand Olav, Sjaastad V Oystein, Haug Egil, Bjålie G Jan, (2007) Människokroppen (2nd edition), Liber AB s. 199–203

Internet:

Johanna Brydolf. 2015. Hormonsystemet 1177 Vårdguiden

https://www.1177.se/liv–halsa/sa-fungerar-kroppen/hormonsystemet/

(Hämtat den 31 mars 2019)

Mats Haldin St-läkare och medicinsk chef Netdoktor. 2103. https://www.netdoktor.se/hormonsjukdomar/sjukdomar-3/binjurarna/

(Hämtat den 31 mars 2019)