Vad menas med begreppet pH?

Med hjälp av Ph-skalan kan man uttrycka olika lösningars surhetsgrad. Vi pratar ofta om kroppens ph-värden och i mina konsultationer som örtterapeut är det en återkommande fråga. Många har frågor om kroppens ph-värde, oro för försurade kroppar och har önskan om att göra kroppen mer basisk, att ”basa”, sig till bättre hälsa. Det här är ett tema där många missförstånd lätt uppstår så jag tar tillfället i akt att i dagens inlägg helt enkelt förklara vad pH är.

Vad är pH?

Rent vatten har ett neutralt pH-värde (7) och med hjälp av pH skalan kan man undersöka om lösningar är sura eller baskiska. pH-skalan mäter balansen mellan vätejoner och hydroxidjoner. Ju fler vätejoner man har desto surare blir värdet och vice versa. pH-skalan sträcker sig mellan 0 och 14 – från surt, via neutralt, till basiskt.

Koncentrationen av vätejoner (H+) brukar anges som den negativa logaritmen av koncentrationen. Denna storhet brukar kallas pH.
När koncentrationen av vätejoner sjunker, stiger pH.

Vid rumstemperatur svarar pH = 7,0 mot en helt neutral lösning (inget överskott på vare sig vätejoner eller hydroxidjoner). Ett lägre värde innebär att lösningen är sur (överskott på vätejoner) och ett högre att lösningen är basisk (överskott på hydroxidjoner).

Vårat blod har ett pH på cirka 7,4, och genom att uppmäta pH-förändringar i blodet kan man upptäcka livshotande tillstånd.

Vanligt missförstånd

En vanlig missuppfattning är att värden mellan de olika siffrorna är helt numeriska, det vill säga jämna. Men det är betydligt mer drastiska steg som tas mellan decimaler i skalan. Mellan pH 7 och pH 6,7 låter ungefär lika, men bara i dessa tre decimalsteg ned är försurningen fördubblad. Det är således en mycket ojämn trappa ph-skalan. Om vårt blod skulle gå från pH 7,3 till 7,0, då hamnar vi i koma. Bara ytterligare ett par kliv nedåt, till pH 6,7, så dör kroppen av syra/acidos.

pH i extracellulärvätskan är stabilt. Stora skillnader finns i pH mellan vissa andra kroppsvätskor. Genom att använda en logaritmisk skala blir det enklare att exakt fastställa de stora skillnaderna i vätejonkoncentrationen.

Sur mage

Den höga vätejonkoncentrationen i magsaften fyller flera viktiga funktioner. Saltsyran håller en surhetsgrad på pH 1,5–2,0 vilket skapar en sur, bakteriedödande miljö i magsäcken, som ger ett effektivt skydd mot bakterieinfektioner. Därför räknas magsaften som en del av kroppens ospecifika immunförsvar. Totalt bildas cirka två liter magsaft per dygn. Det är också viktigt att bukspottet är basiskt så att det sura innehållet från magsäcken neutraliseras när det kommer till tunntarmen.

Syra-basregleringen omfattar reglering av pH både i cellerna och i extracellulärvätskan. En bra bas/syrabalans i kroppen betyder inte att vi ska ha samma pH-värde överallt. Blodet är exempelvis alltid svagt basiskt med ett pH-värde mellan 7,38 – 7,42. I magsäcken är det väldigt surt, runt 1,7, på grund av saltsyran. I tunntarmen ska pH-värdet vara neutralt eller svagt basiskt, alltså sju eller strax däröver.

Ett livsmedels pH-värde kan förändras

Ett annat vanligt missförstånd är när det kommer till livsmedel. Ett livsmedels pH-värde kan förändras när det bryts ner av matsmältningssystemet. Ett exempel på det är citrusfrukter som smakar surt men har en lätt basisk effekt i kroppen. Till syrabildande livsmedel räknas istället animalier, ägg och mejeriprodukter men också raffinerade livsmedel. Grönsaker, rotfrukter och frukter innehåller basiska ämnen som motverkar syrabelastningen.

Forskning

Forskningsunderlaget kring bas/syrabalansens effekter på hälsan är begränsat, och därför råder oenighet mellan forskare om teorin. Benskörhet, ledvärk och magnesiumbrist är dock symptom som en del undersökningar kunnat sätta i samband med kroppens surhetsgrad.

När proterinrik mat bryts ner i kroppen bildas det sura, svavelhaltiga föreningar. De måste kroppen neutralisera med basgörande mineraler, som bland annat finns i grönsaker. Idag äter många för mycket proteinrika livsmedel i förhållande till mängden grönt, vilket kan leda till en ökad syrabelastning på kroppen och i sin tur till försämrat hälsotillstånd.

Hos mig som örtterapeut kan vi prata mer om syra- bas- pH osv; hur vi kan hjälpa kroppen till bättre hälsa. Välkommen att kontakta mig  om du har frågor eller boka tid via boka direkt.  Konsultationen kan ske både på min mottagning per telefon. Läs mer om konsultationen här.

 

 

 

Referenser: Bok: Sand, Olav, Øysten V Sjaastad, Bjålie G. Jan, Haug, Egil 2006. Människokroppen Fysiologi och anatomi. 2: a Upplagan. Stockholm Liber AB sid. 28–29, 380–382, 482

Internet:

PH-balans. Redaktionen. 2017. http://www.phbalans.com/ph-skalan (hämtat den 15 april 2019)

Bertil Holmström. Nationalencyklopedin, pH. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ph    (hämtad 2019-04-15)

Maja Sönnerbo. 2014. Kurera magasinet. Syra och bas i kroppen. https://kurera.se/sluta-sura/ (hämtat den 15 april 2019)