Njurar

Njurarnas uppgifter

Njurarna ligger på var sin sida om ryggraden, lite ovanför navelns nivå. De nedersta revbenen skyddar njurarnas övre delar. Njurarna ligger alldeles bakom tjocktarmen. På höger sida ligger även levern framför njuren, och på vänster sida magsäcken och en del av bukspottkörteln. Njurarna omges av en tjock kapsel av stram bindväv och rikligt med skyddande fett. På framsidan täcks njurarna av bukhinnan. Njurarna består av en yttre, rödaktig och småkorning njurbark och en inre, strimmig njurmärg.

Kroppens reningsverk

Njurarna kallas kroppens reningsverk. Njurarna arbetar hela dygnet med att rena blodet från ämnen som kroppen inte behöver. Mer än en liter blod i minuten strömmar genom dem och cirka 180 liter kroppsvätska filtreras per dygn. Artärerna som leder blod till njurarna kommer från bukaorta. Venerna från njurarna tömmer blodet i nedre hålvenen. Eftersom njurarna arbetar hela tiden behöver de ständigt syre och näringsämnen. Så mycket som en fjärdedel av den blodvolym som hjärtat pumpar ut varje minut går till njurarna. Det innebär att cirka 1500 liter blod passerar genom njurarna varje dygn.

Bilda urin

En människa som är frisk person kissar mellan en till tre liter per dygn. Njurarnas viktigaste uppgift är att bilda urin och därmed göra sig av med restprodukter som kroppen inte behöver, exempelvis urinämne och gallfärgämnen. Urinen innehåller ”avfall” i form av bland annat gifter, läkemedelsrester och slaggämnen som bildas från maten vi äter. Om njurfunktionen rubbas stiger halterna av slaggämnen i kroppen vilket leder till urinförgiftning, uremi.

”Njurarnas viktigaste funktioner i samband med urinutsöndringen är att

  • stabilisera extracellulärvätskans osmolaritet och volym
  • avlägsna avfallsämnen från blodet och utsöndra dem med urinen
  • avlägsna främmande ämnen från blodet och utsöndra dem med urinen
  • reglera koncentrationen av de flesta jonerna i extracellulärvätskan
  • bidra till kroppens syra-basbalans genom att variera urinutsöndringen av vätejoner (H+) och vätekarbonatjoner (HCO3) ”

Njurarna deltar i flera andra viktiga funktioner, däribland att

bilda hormoner– Njurarna producerar två viktiga hormon: EPO, erytropoetin, som styr bildandet av röda blodkroppar i benmärgen, och renin, som reglerar blodkärlens diameter (och därmed blodtrycket). Njurarna är också viktiga för uppbyggnaden av skelettet.

vara med och reglera blodtrycket – Vattennivån i kroppen måste regleras. Den får inte bli för hög, det kan leda till högt blodtryck, svullnad och problem med andningen. Njurarna balanserar nivån genom att producera urin i lämplig mängd.

Aktivera vitamin D – Den kalk vi får i oss via maten kan bara sugas upp i tarmen med hjälp av D-vitamin som bildas i huden av solen. I den processen är det njurarnas uppgift att aktivera D-vitaminet.

Glomeruli

I varje njure finns det en miljon små blodkärlsnystan, glomeruli. Det är i dem som själva reningsprocessen sker. Blodet kommer strömmandes genom kärlnystanens fina artärer under högt tryck. Det gör att kroppsvätska pressas genom de porösa kärlväggarna, som alltså fungerar som ett slags filter. Friska njurar har så stor överkapacitet att vi faktiskt skulle kunna klara oss bra med bara en. Tack vare denna reservkapacitet kan en frisk person avvara den ena av sina njurar och donera den till någon som behöver en njurtransplantation.

Den lilla del i njuren som renar blodet och bildar urin kallas nefron. Nefronet består av

  • en njurkropp, som är ett litet kärlnystan inneslutet i en dubbelväggig säck
  • en njurkanal som är ett rörsystem omgivet av små blodkärl, så kallade kapillärer. Rörsystemet töms så småningom i njurbäckenet.

Det finns ungefär en miljon nefron i varje njure. Njurkropparna ligger i barken, medan njurkanalerna finns i både barken och märgen.

Hos mig som örtterapeut kan du få tips och råd på örter och andra sätt när det gäller kisseriet eller att exempelvis avgifta njurarna, minska inflammation och förebygga njursten m.m. Maskros kan bara en fenomenal ört när det kommer roll att stötta njurarna. Välkommen att höra av dig om du vill veta mera.

 

Referenser: Bok: Sand Olav, Sjaastad V Oystein, Haug Egil, Bjålie G Jan, (2007) Människokroppen (2nd edition), Liber AB s. 452–453

Citat ; Sand Olav, Sjaastad V Oystein, Haug Egil, Bjålie G Jan, (2007) Människokroppen (2nd edition), Liber AB s. 452

Internet:

Njurförbundet- njurarnas uppgift. http://njurforbundet.se/om-dina-njurar/det-gor-njurarna/ (hämtat den 10 april 2019)

Johanna Brydolf, 1177 Vårdguiden, nationella redaktionen. 2010. Njurar och urinvägar. https://www.1177.se/gotland/liv–halsa/sa-fungerar-kroppen/njurar-och-urinvagar/ (hämtat den 10 april 2019)