KOL, en halv miljon drabbade i Sverige

KOL

Dagens inlägg handlar om KOL, ett av vårt lands stora folksjukdomar.

Förkortningen KOL står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ibland permanent luftrörsinflammation (kronisk bronkit) och är förenad med ständiga andningssvårigheter och nedsatt lungfunktion. Studier uppskattat att mellan 400 000 och 700 000 personer i Sverige har KOL. KOL har länge varit ett underskattat hälsoproblem och en vanlig dödsorsak. Det är en sjukdom som onekligen kostar samhället mycket pengar och orsakar individen stora besvär.

Rökning

Orsaken till KOL är nästan uteslutande rökning och behandlingens viktigaste inslag är att övertyga den KOL-sjuka om att den måste sluta röka och att ge de medicinska råd om nikotinersättningsmedel, psykoterapi m.m. som kan säkra ett permanent rökstopp. Bland personer som har rökt under många år har hälften fått KOL vid 75 års ålder.

Det är ovanligt att få KOL om man inte har varit rökare men det finns fall. Då kan anledningen till sjukdomen vara brist på ett skyddande ämne, alfa-1-antitrypsin. Det ökar risken att få KOL. Men även passiv rökning, damm och gaser i vissa miljöer under mycket lång tid kan orsaka KOL hos personer som aldrig har rökt.

Det går inte att få tillbaka den förlorade lungfunktionen, men övertygande data visar att rökstopp medför en markant uppbromsning av den stadiga försämringen.

KOL fyra stadier

Vad händer då i kroppen då man har KOL? Eftersom KOL kan ge olika problem hos olika personer så brukar det delas upp i fyra olika stadier;

Stadium 1, förstadium till KOL.

Stadium 2, lindrig KOL, här märks oftast några besvär

Stadium 3, medelsvår KOL.

Stadium 4, svår KOL.

Lungemfysem

Symtomen man får vid KOL börjar oftast med ständig s.k. rökhosta och upphostning av slem. Vid KOL får lungorna sjukliga förändringar i både lungblåsorna och de mindre luftvägarna och väggarna i lungblåsorna förstörs allt eftersom och det bildas större hålrum, så kallade lungemfysem. Där slutar gasväxlingen mellan luft och blod att fungera och emfysemen gör att lungorna fungerar sämre och man blir lättare andfådd.

Emfysemet kan finnas i stora delar av båda lungorna och ibland är emfysemet begränsat till vissa områden av lungorna. KOL gör att slemhinnan i luftvägarna blir inflammerad, svullen och irriteras lätt. De celler som producerar slem blir fler och producerar mer slem och när luftrören är svullna blir det svårare för luften att komma ner till lungorna och andningshjälpmedel kan behövas.

I luftvägarna finns fina flimmerhår som ska transportera slemmet uppåt mot luftstrupen med dessa blir till stora delar förstörda vid KOL. Det gör att transporten av slemmet blir sämre och man måste hosta mycket mer för att få upp slemmet.

Vid KOL är försvaret mot infektioner i de nedre luftvägarna inte lika kraftfullt som när man är frisk och om man får en infektion är risken större att en infektion går djupare ner i luftvägarna. Då får man ännu mer hosta och svårare att andas. KOL påverkar även lungorna så att de blir mindre elastiska. KOL framkallar förhöjt blodtryck i lungorna och det kan leda till att hjärtats högerkammare sviktar. Då behöver man en särskild behandling. När KOL framkallat kronisk andningssvikt kan ständig syrgasbehandling behövas för att lindra andnöden.

Det finns flera olika läkemedel men inga av de läkemedel som används vid KOL kan stoppa själva sjukdomen utan läkemedlen används framför allt för att minska de dagliga besvären. De olika typer av läkemedel är: luftrörsvidgande läkemedel, kortison, särskilda läkemedel mot försämringsperioder och syrgas.

Som örtterapeut har jag mött en del människor med KOL. Det finns flera olika saker man kan göra för att själv förbättra sitt hälsotillstånd. Kontakta mig om du vill veta mer.

Med detta sagt, är min önskning till dig är att du tar hand om dina lungor. Trevlig kväll.

 

Referenser:

Dahlström, Ulf, Kechagias, Stergios, Stenke, Leif (2018) Internmedicin, AB Liber, (1022 s) ISBN 978-91-47-11326-2 sid. 317–324

Internet:

Klara Johansson. 2018. 1177 Vårdguiden, nationella redaktionen. KOL https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/andningssvarigheter-och-andningsuppehall/kol–kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom/ (hämtat den 11 maj 2019)

Nationalencyklopedin, KOL. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kol-(sjukdom)(hämtad 2019-05-11)