Hjärndimma? Koncentrationssvårigheter?

Tips för bättre minne och kognition

Mentalt trött, hjärntrötthet och hjärndimma. Koncentrationsproblem och dåligt minne. Hjärntrötthet leder till problem både i arbetet och i privatlivet. Det kan vara svårt och ansträngande att delta i samtal och vara med på möten. Saker som innan ansetts vara trevligt, exempelvis socialt umgänge med vänner, kan upplevas som alldeles för energikrävande.

Hjärntrötthet hos barn leder ofta till att barnen blir mer rastlösa, orkar inte koncentrera sig i skolan och har svårt att följa med i den takt som skolan kräver. Problemet är att de inte har ork att utföra det som ska göras, även om viljan finns.

Man kan ha dåligt minne, tanketröghet och svårigheter att komma igång med en aktivitet. Humöret kan gå upp och ned och ofta har man även sömnproblem. Ofta är man extra känslig för ljus och ljud, framförallt det sistnämnda. Ofta är man extra känslig för stress och huvudvärk och svårigheter att  göra flera saker samtidigt.

 
Till min mottagning som örtterapeut har jag i flera sammanhang träffat människor med uttalad hjärntrötthet. Ni som har läst min bok ”Gravid med livet som insats” har även läst om hur min egen hjärna blev påverkad av vår familjs händelser. Här kommer ett tips som jag tycker är bra och själv har prövat när det kommer till att stötta min hjärna.

***Inlägget innehåller samarbetslänkar  ***

Neurochondria® är en kraftfull och effektiv kombination av antioxidanter och andra näringsämnen för minne och kognition.

NeurochondriaEn grundpelare i neurologisk hälsa är mitokondriell status. Mitokondrier är de organeller i cellen där energibildningen sker via den process som kallas för cellandning. Det är här syret vi andas in används till att bilda energi. I den processen bildas samtidigt fria syreradikaler som måste oskadliggöras för att inte skada cellen. En del celler kräver mer energi än andra, tex hjärtceller och nervceller. Därför har de också fler mitokondrier än andra celler. Det betyder också att de bildar förhållandevis mer fria radikaler och därmed har ett större behov av antioxidanter. Att tillföra antioxidanter är därför ett grundläggande steg för att främja ett hälsosamt åldrande och för att skydda funktioner som minne och kognition.

Neurochondria® kombinerar antioxidanter med ämnen som är viktiga för mitokondriernas hälsa och funktion.

  • Acetyl-L-Karnitin (ALC) transporterar fettsyror genom mitokondriernas membran så att energi kan bildas från fetter. ALC bidrar till bättre minne, kognition och inlärning.
  • Liponsyra är de fria radikalernas skräck. Det är en kraftfull antioxidant som skyddar cellen mot oxidativ stress. Det skyddar också våra minsta blodkärl mot effekterna av ett för högt blodsocker som kan leda till avlagring av AGE (advanced glycation end products) vilket kan försämra blodtillförseln. Blodtillförsel till hjärnan är avgörande för kognitionen.
  • Vitamin B12 bidrar bland annat till bildandet av myelin, den fettrika skidan runt nervcellernas axon. Myelinet gör att nervimpulser kan vidarebefordras snabbare. B12 är ett ämne vi inte kan bilda själva utan måste få via animalisk kost. Ämnet ”intrinsic factor” bildas i magsäcken i närvaro av magsyra och först då kan vi absorbera B12 ur kosten. Ju äldre vi blir desto sämre blir vi på att bilda magsyra vilket på sikt kan leda till B12-brist. Använd gärna ett preparat som Bio-Gest med matsmältningsenzymer och saltsyra till varje måltid om du har dålig matsmältning.
  • Folat bidrar bland annat till metylering vilket är en viktig del av cellens förmåga att oskadliggöra giftiga ämnen, aktivera och inaktivera DNA (arvsmassa) samt reparera skador på arvsmassan. Folat är också viktigt för bildandet av signalsubstanser som bla serotonin och dopamin.
  • Q10 bidrar med energi till mitokondrierna och fungerar som en antioxidant.
  • Benfotiamin är en syntetisk fettlöslig form av vitamin B1 som ger ett högre upptag i vävnader som bland annat hjärnan. Det skyddar blodkärl mot skador som ett för högt blodsocker kan ge.
  • Glutation är kroppens starkaste antioxidant som bildas av aminosyrorna cystein, glutamat och glycin. Det används i många metaboliska och biokemiska processer i kroppen som tex omsättningen av järn, DNA-bildning och reparation, bildandet av andra proteiner och transport av dessa, bildandet av prostaglandiner och aktivering av olika enzymer. Varje funktion i kroppen kan därför påverkas av tillgången på glutation. Glutation är också involverat i programmerad celldöd (apoptos).
  • Fosfatidylserin bidrar till att cellmembranet håller sig rörligt och smidigt vilket förbättrar kommunikationen mellan cellerna i hjärnan och därmed den kognitiva funktionen. Det kan bromsa kognitiv försämring och demens och är föremål för många studier om Alzheimers sjukdom.

Jag kan varmt tipsa om Neurochondria® som du kan läsa mer om och köpa här.