Diafragman; vår viktigaste inandningsmuskel.

Diafragman är vår viktigaste inandningsmuskel och har en viktig funktion för kroppens hållning. Dysfunktion hos diafragma kan leda till bland annat ländryggproblem, mag-tarmproblem  samt trötthet bland annat. Men först; vad är egentligen difragma?

Diafragman är en platta av muskulatur och fibrös bindväv som skiljer brösthålan och bukhålan åt. Ovanför diafragman sitter hjärtat och lungorna och precis under diafragman finns levern och magsäcken.

Diafragman är täckt av en fascia som är väldigt hårt bunden till diafragman. Fascian har kollagena fibrer som ökar resistansen och minskar rörelsen av diafragman under ventilation, (andning) samt elastiska fibrer som ökar kraften hos diafragmans kontraktion. Spänd diafragma gör att luften sugs in. Avslappnad diafragma gör att luften trycks ut.

Förutom vid andning används diafragma, mellangärdet även när vi kräks, när vi kissar och vid exkrementering. Diafragman är även viktig för kroppens posturala funktion samt en viktig muskel för att förhindra reflux tillbaka i matstrupen.

Så länge som kroppen vilar så står diafragmans arbete för 60–75 % av ventilationen. När diafragman dras ihop ökar brösthålans volym och trycket i bukhålan så att inälvorna i kroppen pressas mot den främre bukväggen.

När vi andas normalt, när magen rör sig upp och ner vid varje andetag, så har vi en normal funktionalitet i diafragman, men ofta vid hög fysisk belastning eller vid stress  eller vid andningsrelaterade besvär andas vi högt upp och använder revbensmuskulaturen och halsmuskulaturen för att andas. Detta sätt att andas, stressandning påverkar kroppen på flera sätt, dels genom att den minskar den posturala funktionen som diafragman har och det limbiska systemet påverkas.

”En kraftigt fasciliterad diafragma kan göra så att inga eller få nervimpulser från motorkontrollcentrum når fram till övriga posturala muskler, vilket leder till en kraftigt ökad risk för skador och smärta i och med att ingen stabilitet finns i kroppen.”

Hämtat den 10 januari 2019 https://naprapat.net/om-diafragman-mycket-mer-bara-andning/

I vår bindvävsmassage man på ett bra sätt massera runt diafragman och utan tvekan är det vår alla bästa behandling när det kommer till spänningar kring lungor, tung andning och diafragmabesvär. Massage kan hjälpa vid tung anding? 

Här presenteras symptom eller besvär som kan tyda på dysfunktion hos diafragman:

  • ”Smärta i ländryggen och nacke
  • Mag-/tarmbesvär t ex magkatarr
  • Astma och smärta i brösthålan vid löpning
  • Halsbränna
  • Sura uppstötningar
  • Synbar pulshöjning i magen vid andning
  • Kram runt revbensbågarna”

Hämtat den 10 januari 2019 https://naprapat.net/om-diafragman-mycket-mer-bara-andning/

 

Referenser:

Bok: Sand Olav, Sjaastad V Oystein, Haug Egil, Bjålie G Jan, (2007) Människokroppen (2nd edition), Liber AB s. 257, 363,364

Internet:

Hämtat den 10 januari 2019 https://sv.wikipedia.org/wiki/Mellang%C3%A4rde

Hämtat den 10 januari 2019 https://www.1177.se/Jonkopings-lan/Tema/Ryggmargsskada/Kroppens-funktioner/Andning—cirkulation/

Hämtat den 10 januari 2019 https://naprapat.net/om-diafragman-mycket-mer-bara-andning/