Om Cushings syndrom och Addisons sjukdom

Skillnad på Cushings syndrom och Addisons sjukdom

Skillnaden mellan Cushings syndrom och Addisons sjukdom i stora drag att i Cushings syndrom har man en överproduktion av kortisol och i Addisons sjukdom har man ett underskott.

Cushings syndrom orsakas oftast av en för hög halt av kortisol i kroppen. Det kan antingen uppkomma till följd av en överbehandling med kortison eller av en tumör i till exempel binjurarna som överproducerar hormonet. Det kan också orsakas av en hypofystumör som bildar för mycket av hormonet ACTH. Dessa tumörer kan vara både godartade och elakartade.

Hypofysen är en liten körtel i den undre delen av hjärnan som bildar olika hormoner, vilka i sin tur stimulerar andra körtlar i kroppen att bilda sina hormoner. Ibland kan en liten tumör på hypofysen leda till att binjurarna ökar sin produktion av kortisol.

Sjukdomen är ovanlig och drabbar endast tre på miljonen varje år och är vanligare hos kvinnor än män. Obehandlade leder den till en drastiskt ökad mortalitet i framför allt hjärt- och kärlsjukdomar.

Symtom

Cushings syndrom är en sjukdom med många olika symtom. Om man har en för hög halt av kortisol i kroppen gör det så att ansiktet lagrar fett och man får det som kallas för ”månansikte”. Då får ansiktet en rund form och är ofta lite rött i färgen. Fett kan även komma att lagras på nacken och på magen medan armar och ben förblir tunna. Andra symtom man kan få är tunn hud, nedsatt muskelkraft, högt blodtryck, utebliven menstruation hos kvinnor och lätthet att få blåmärken. Ökad törst och stora urinmängder förekommer också och kan då vara ett tecken på att man även utvecklat diabetes.

Addisons sjukdom

Vid Addisons sjukdom har man som nämnt en minskad produktion av kortisol. Addisons sjukdom är en ovanlig hormonell sjukdom. I Sverige finns totalt omkring 1500 personer med denna diagnos. Sjukdomen är oftast autoimmun dvs. immunförsvaret angriper kroppens egen vävnad, i det här fallet binjurebarken, vilket gör att den inte kan producera hormoner. Det är ett livshotande tillstånd, så man måste behandla med glukortiokidtabletter.

Om man har sjukdomen så brukar man symptomen vara trötthet, svaghet, yrsel, muskelvärk, aptitlöshet, illamående och viktnedgång. Vissa symptom som salthunger och ökad hudpigmentering är mer specifika. I senare stadier av sjukdomen, ofta i samband med en Addisonkris, tillkommer buksmärtor och kräkningar.

Eftersom binjurebarkens hormoner är viktiga ingredienser vid kroppens stressförsvar så har ofta människor med Addisons sjukdom svår att återhämta sig efter infektionssjukdomar och efter operationer. Vid akuta påfrestningar behöver kroppen extra kortisol. En frisk binjurebark ökar vid sådana tillfällen hormonproduktionen medan en person med Addisons sjukdom själv måste öka mängden kortisol med hjälp av tabletter.

Om man har en autoimmun sjukdom ökar risken för att få flera sådana. De vanligaste associerade autoimmuna sjukdomarna är sköldkörtelinflammation (vilket kan ge låg ämnesomsättning) och brist på vitamin B12. Därför bör sköldkörtelprover och vitamin B12 kontrolleras årligen vid Addisons sjukdom. Efter insatt behandling så kan de flesta Addisonpatienter leva ett helt normalt liv.

 

 

Referenser: Bok: Sand Olav, Sjaastad V Oystein, Haug Egil, Bjålie G Jan, (2007) Människokroppen (2nd edition), Liber AB s. 205

Internet:

Redaktionen på Doktorn.com. 2015. Cushings syndrom https://www.doktorn.com/artikel/cushings-syndrom (hämtat den 1 april 2019)

Martin Norrman och Karina Johansson. 2014. Svenska Addisonföreningen. https://www.addisongruppen.se/valkommen-till-addisonforeningen/om-addisons/

(hämtat den 1 april 2019)